top of page

az átváltozó egyesület játszani tanít.

 

 

módszerünk lényeges elemei:

közösségi döntéshozatal

Minden játék egy közösségi esemény keretén belül valósul meg. A kiindulópontként szolgáló esemény egyensúlyi helyzetét megbontja egy egyéni, vagy kis csoport által adott impulzus, ami a közösség többi tagját meglepetésként éri. Az egyensúlyi helyzetből a meglepetésszerű hatások által feszültség születik - a közösség tagjainak erre adott kollektív reakcióiból pedig egy új egyensúlyi helyzet jön létre. A játék folyamata: a csoportból való kiválás, egyéni cselekedet végrehajtása általi átváltozás, a csoport döntése és reakciója, majd a cselevő egyén visszatérése a szintén megváltozott csoportba.

szabályok

Minden olyan gondolati terület benépesíthető új szabályokkal, amelyre még nem vonatkoznak kész, határozott állítások.

Ha például egy asztali társasjátékot a tábla határain túli új vidékek saját játékmezőként való birtokbavételével fejlesztünk tovább - az eredeti társasjáték hatóereje tetszés szerint kiterjeszthető. Így, az új szabályok létrehozásának lehetősége által válik bármilyen játék az egész világ leírásának potenciális modelljévé.

szerzőiség és megosztás

Az Átváltozó Egyesület játékaihoz minden résztvevő alkotóként csatlakozhat. E játékokat és az így létrejövő tudást az Átváltozó Egyesület közkincsként, pedagógiai eszközként és művészeti alkotásként kezeli.

játék és kísérletezés

A játék egy kötöttségektől mentes, felszabadító kísérlet a környezetünk megismerésére, ami a változatok sokféle kombinációja által közelebb visz a végtelen lehetőségek világához, megtanít eligazodni abban, uralni és alakítani azt. A játék egy szelíd, de bátor közeledés az ismeretlenhez.

céljaink:

  • váljanak egyre átjárhatóbbá a szakember-tanár-diák, gyerek-felnőtt, néző-előadó szerepkörök.
     

  • ismerjük el a játékot mint hasznos tevékenység – a játék jelenjen meg módszerként a munkában, az oktatásban, a szabadidőben és a művészetben.
     

  • az oktatási és a művészeti intézmények ismerjék fel a működésük során szükségszerűen felmerülő konfliktusokat mint az egyéni és közösségi fejlődés értékes kiindulási pontjait.
     

  • a tanítás -performatív jellegének tudatosítása révén- jusson nagyobb szabadsághoz és szélesebb eszköztárhoz, az alkotó- és előadóművészetek pedig a tanítás eszközeként a hétköznapi valóságba ágyazódjanak be.

bottom of page